transport kilku beczek z wykorzystaniem uchytu BP i trawersy
  Zaletą uchwytu BP jest to, że umożliwia układanie beczek blisko siebie i ich paletowanie. Rysunek przedstawia przykład użycia wielu uchwytów razem z trawersą ramową. Uchwyt jest zbudowany tak że środek ciężkości beczki w czasie transportu znajduje się w punkcie podnoszenia.

mocowania chwytaków BP do beczki
  Rysunek przedstawia sposób zakładania szczęki uchwytu na krawędzi beczki i otwierania uchwytu przez operatora. Można przenosić puste lub pełne beczki. Zacisk uchwytu podczas podnoszenia jest proporcjonalny do załadunku, dzięki temu uchwyt minimalizuje ryzyko zniszczenia beczki.
 
CONNECTOR tel. 012 63 25 345, tel/fax 012 63 25 425.