Mocowanie krawężników i bloczków betonowych w uchwytach UBKR.
  zawiesie do krawężników - uchwyty UBKR
  Umożliwia łatwe podnoszenie bloczków betonowych i krawężników w pozycji poziomej oraz ich układanie w czasie prac budowlanych i remontowych. Uchwyty można zamawiać pojedynczo jak i w komplecie z zawiesiem. Zawiesie umożliwia montaż krawężników, płyt i bloczków za pomocą maszyn budowlanych. Uwaga ważne jest zastosowanie zawiesia o odpowiedniej długości - zadługie zawiesie może niezapewnić odpowiedniej siły ściskającej. Kąt pochylenia zawiesia β powinien wynosić 60° w pozycji roboczej (zaciśniętej).
 
CONNECTOR tel. 012 63 25 345,
tel/fax 012 63 25 425.