Mocowanie blachy w uchwycie typu UP.
mocowanie arkuszy blachy do chwytaków typu UP
  Przykład wykorzystania uchwytów UP do podnoszenia blachy w pozycji pionowej. Należy zwrócić uwagę na dozwolone kąty między cięgnami zawiesi. Cięgno nie może być pochylone w stosunku do uchwytu co pokazano na rysunku w środku.
Mocowanie kształtowników w uchwytach do transportu pionowego UP
  Przykłady wykorzystania uchwytów typu UP do transportu kształtowników. Przy ich podnoszeniu należy również stosować się do dozwolonych kątów między cięgnami zawiesia oraz zasad pokazanych na rysunkach prezentujących podnoszenie blach..
Podnoszenie stalowej rury uchwytem do transportu blachy w pozycji pionowej
Podnoszenie stalowych rur i kręgów z wykorzystaniem uchwytu typu UP.
Niedozwolone mocowanie w uchwytach typu UP
  Nigdy nie podnosić blach o przekroju trapezowatym i arkuszy niedostatecznie głęboko zamocowanych.
 
CONNECTOR tel. 012 63 25 345, tel/fax 012 63 25 425.