kąty pracy a udźwig chwytaka przegubowego do blachy
Wpływ kąta nachylenia przegubu na udźwig uchwytu podany na czerwono w procentach.

mocowania chwytaków przegubowych do arkusza blachy
  Przykład wykorzystania uchwytu UPX i zawiesi do podnoszenia blachy w pozycji pionowej, oraz jej odwracania o 180°. W przykładach użycia dwóch uchwytów pokazanych na rysunkach, do podnoszenia jednego arkusza blachy, należy uwzglednić w czasie wyliczania DOR zestawu że ich DOR ulega zmniejszeniu o procent zależny od kąta nachylenia przegubu.
Podnoszenie arkusza blachy z poziomu uchwytem typu UPX
  Należy zwrócić uwagę podczas podnoszenia arkusza blachy z pozycji poziomej by uchwyt był zamocowany zawsze zamkiem do góry.
przykład użycia uchwytów UPX do podnoszenia kształtowników
Przykłady wykorzystania uchwytów typu UPX do transportu kształtowników. Przy ich podnoszeniu należy również uwzglednić zmianę udźwigu zależną od kąta pochylenia przegubu.
Podnoszenie stalowych rur i kręgów z wykorzystaniem uchwytu typu UPX.
Niedozwolone mocowanie w uchwytach typu UPX
Nigdy nie podnosić blach o przekroju trapezowatym i arkuszy niedostatecznie głęboko zamocowanych.
 
CONNECTOR tel. 012 63 25 345, tel/fax 012 63 25 425.