Zawiesia łańcuchowe

Zawiesia: PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE

small logo

zawiesia łańcuchoweZawiesia łańcuchowe zgodne z normą PN-EN 818-4

Zawiesia te charakteryzują się długą żywotnością., temperatura pracy bez redukcji współczynnika udźwigu od -40°C do +200°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 4:1 (obciążenie zrywające). Zbudowane są z elemętów rozbieralnych. Mogą posiadać regulowaną długość cięgieno raz są odporne na ostre krawędzie.
  Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest z łańcucha w klasie 8 lub łańcucha w klasie 10. Dalszy podział zawiesi pasowych jest prowadzony ze względu na liczbę cięgien występujacych w zawiesiu ewentualnie i wygląd (zawiesia bezkońcowe i pętlowe).
  Jako zakończenie zawiesi, stosuje się w zależności od potrzeb wszelkiego rodzaju haki, szakle, ogniwa bądź uchwyty specjalistyczne.

 Klasa wykonania łacucha określa jego wytrzymałość. Łańcuch w klasie 10 jest 25% mocniejszy od łańcucha w klasie 8. Może więc dźwignąć o 25% większy ciężar niż łańcuch o tej samej średnicy ale w klasie 8. W tabeli prezentujemy porównanie DOR łańcuchów klasy 10 z łańcuchami w klasie 8 w linii prostej (wytrzymałość jednostkowa).

łańcuchy w klasie 10 i klasie 8

d
[mm]

Nośność
w lini prostej
[kG]

Klasa wykonania

5

1 000

10

5

800

8

6

1 400

10

6

1 120

8

7

1 900

10

7

1 500

8

8

2 500

10

8

2 000

8

10

4 000

10

10

3 150

8

13

6 700

10

13

5 300

8

16

10 000

10

16

8 000

8

19

14 000

10

19

11 200

8

22

19 000

10

22

15 000

8

   Parametrem charakterystycznym zawiesia łańcuchowego jest jego długość L oraz DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze) czyli nośność określana dla poszczególnych przypadków pracy zależnych od sposobów mocowania ładunku.

 Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

sposoby
podwieszenia

Podwieszenie zawiesia łacuchowego jednocięgnowego w lini prostej
podwieszenie zawiesia łacuchowego obwiązanie
zawiesia łacuchowe 2 cięgnowe
zawiesie łacuchwe 2 cięgnowe podwieszenie przez opasanie

kąt rozwarcia

-
-
do 45°
45°-60°
do 45°
45°-60°

współczynnik

1,0
0,8
1,4
1,0
1,12
0,8

sposoby
podwieszenia

zawiesia łańcuchowe 3 i 4-cięgnowe zawiesia łańcuchowe o obwodzie zamkniętym - bezkońcowe zawiesie łacuchowe 1-pętlowe zawiesie łacuchowe 2-pętlowe

kąt rozwarcia

do 45°
45°-60°
-
do 45°
0°-45°

współczynnik

2,1
1,5
1,6
1,4
2,1

      Na podstawie współczynników układu cięgien możemy obliczyć nośność zawiesia wykonanego z łańcucha w danej klasie w określonych warunkach pracy (sposób podwieszania) poprzez pomnożenie: wytrzymałości jednostkowej danego łańcucha razy współczynnik. Parametry o których mowa są umieszczane na zawieszce zawiesia. Udźwigi dla poszczególnych różnych wykonań zawiesi łańcuchowych pokazano w tabelach zamieszczonych poniżej.

      Kiedy zawiesia łańcuchowe są używane w ciężkich warunkach na przykład niesymetryczne rozłożenie ciężaru, krawędzie, szarpnięcia przy podnoszeniu, wysoka temperatura to maksymalne obciążenia muszą zostać zredukowane o współczynniki zawarte w tabeli poniżej.

Niesymetryczne
rozłożenie ciężaru

zawiesia łacuchowe 2 cięgnowe
zawiesie łacuchwe 2 cięgnowe podwieszenie przez opasanie
zawiesia łańcuchowe 3- i 4-cięgnowe

kąt rozwarcia

do 45°
45°-60°
do 45°
45°-60°
do 45°
45°-60°

współczynnik

0,7
1
0,7
1
0,7
0,7

Rodzaj
Krawędzi

R większe niż 2 fi łańcucha
R niż fi łańcucha
krawędzie ostre
R większy niż 2xØ łańcucha
R większy niż Ø łańcucha
ostre krawędzie

współczynnik

1
0,7
0,5

szarpnięcia

lekkie
średnie
silne

współczynnik

1
0,7
niedozwolone

Klasa zawiesi

Temperatura
-40°C do 200°C
200°C do 300°C
300°C do 400°C

8

1
0,9
0,75

10

1
niedozwolone
niedozwolone

Udźwig redukujemy poprzez pomnożenie: danych umieszczonych na zawieszcze razy współczynniki dotyczące warunków pracy w danym przypadku.

Przykłady podstawowych zakończeń zawiesi stosowanych we wszystkich typach niezależnie od liczby cięgien.

Hak z zabezpieczeniem

Hak z automatycznym zabezpieczeniem
Hak obrotowy z automatycznym zabezpieczeniem

Hak z zabezpieczeniem

Hak z automatycznym zabezpieczeniem
Hak obrotowy z automatycznym zabezpieczeniem
Hak kontenerowy Szakla ogniwo standardowe
Hak kontenerowy
Szakla
Ogniwo

 

Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe
Pomiar długosci L.

pomiar długości zawiesia łańcuchowego jednociegnowego

Sposób
podwieszenia

Podwieszenie zawiesia łacuchowego jednocięgnowego w lini prostej klasa 10 zawiesie jednociegnowe łacuchowe opasanie klasa 10 Podwieszenie zawiesia łacuchowego jednocięgnowego w lini prostej w klasie 8 zawiesie jednociegnowe łacuchowe opasanie w klasie 8

Kąt rozwarcia

-

-

-

-

Współczynnik
obciążenia

1

0,8

1

0,8

d

Obciążenie [kg]

klasa 10

klasa 8

5

1000

800

800

640

6

1400

1120

1200

900

7

1900

1500

1500

1200

8

2500

2000

2000

1600

10

4000

3150

3150

2500

13

6700

5300

5300

4250

16

10000

8000

8000

6300

19

14000

11200

11200

8950

22

19000

15000

15000

12000

26

26500

21200

21200

16950

32

-

-

31500

25200

 

Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe
Pomiar długosci L.

pomiar długości zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego

Sposób
podwieszenia

Zawiesie łacuchowe 2-ciegnowe w klasie 10 zawiesie łacuchowe dwucięgnowe podwieszenie przez opasanie klasa 10 zawiesie łacuchowe dwucięgnowe wykonane w klasie 8.8 zawiesia łacuchowe dwucięgnowe wykonane w klasie 8.8 podwieszenie przez opasanie

Kąt rozwarcia

do 45°

45°-60°

do 45°

45°-60°

do 45°

45°-60°

do 45°

45°-60°

Współczynnik
obciążenia

1,4

1

1,12

0,8

1,4

1

1,12

0,8

d

Obciążenie [kg]

klasa 10

klasa 8

5

1400

1000

1120

800

1120

800

900

640

6

2000

1400

1600

1120

1600

1120

1250

900

7

2650

1900

2120

1500

2120

1500

1700

1200

8

3550

2500

2800

2000

2800

2000

2240

1600

10

5600

4000

4250

3150

4250

3150

3550

2500

13

9500

6700

7500

5300

7500

5300

5900

4250

16

14000

10000

11200

8000

11200

8000

9000

6300

19

20000

14000

16000

11200

16000

11200

12500

8950

22

26500

19000

21200

15000

21200

15000

17000

12000

26

37500

26500

30000

21200

30000

21200

23700

16950

32

-

-

-

-

45000

31500

35200

25200

 

Zawiesia łańcuchowe trzycięgnowe i czterocięgnowe
Pomiar długosci L.

pomiar długości zawiesia łańcuchowego trzyciegnowego
pomiar długości zawiesia łańcuchowego czterociegnowego

Sposób
podwieszenia

Katy podwieszenia zawiesia łacuchowego trzycięgnowego i czterociegnowego w klasie 10 Katy podwieszenia zawiesia łacuchowego trzycięgnowego i czterociegnowego w klasie 8

Kąt rozwarcia

do 45°

45°-60°

do 45°

45°-60°

Współczynnik
obciążenia

2,1

1,5

2,1

1,5

d

Obciążenie [kg]

klasa 10

klasa 8

5

2000

1500

1600

1180

6

3000

2120

2360

1700

7

4000

2800

3150

2240

8

5300

3750

4250

3000

10

8000

6000

6700

4750

13

14000

10000

11200

8000

16

21200

15000

17000

11800

19

30000

21200

23600

17000

22

40000

28000

31500

22400

26

56000

40000

45000

31500

32

-

-

67000

47500

 

Zawiesia łańcuchowe o obwodzie zamknientym - bezkońcowe
Pomiar długosci L.

pomiar długości zawiesia łańcuchowego bezkońcowego

Sposób
podwieszenia

podwieszenie zawiesia łańcuchowego o obwodzie zamknientym w klasie 10 Podwieszenie zawiesia łacuchowego bezkońcowego w klasie 8

Kąt rozwarcia

-

-

Współczynnik
obciążenia

1,6

1,6

d

Obciążenie [kg]

klasa 10

klasa 8

5

1600

1250

6

2240

1800

7

3000

2500

8

4000

3150

10

6300

5000

13

10600

8500

16

16000

12500

19

22400

18000

22

30000

23600

26

42500

33500

32

-

50000

 

Sposób użycia haków skracających w zawiesiu łańcuchowym.

haki skracające

Dopuszczalne obciążenie robocze osprzętu, tj. ogniw łączących szakli, haków itp., powinno być co najmniej równe obciążeniu cięgna, do którego jest zamocowane, a dla ogniwa zbiorczego - co najmniej równe DOR (WLL) zawiesia. Inne zakończenia poza przedstawionymi na rysunkach również są dostępne.

Ważne wskazówki dla użytkowników zawiesi łańcuchowych

Europejska norma EN 818 szczegółowo wskazuje na to, co ma być bezwarunkowo przestrzegane przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych. Ponieważ nie zawsze norma EN 818 jest powszechnie znana postanowiliśmy za normodawcą powtórzyć:
Kontrola łańcuchów przed pierwszym użyciem oraz w trakcie ich eksploatacji
Przed pierwszym użyciem zawiesi należy sprawdzić czy poniższe wymagania zostały spełnione:
. czy zawiesie jest ściśle zgodne z zamówieniem?
. czy zawiesie posiada certyfikat/świadectwo badania?
. czy widoczne są dane dotyczące nośności (umieszczone na metalowej zawieszce, przymocowanej do zawiesia)?
. czy założona została kartoteka badań/kontroli zawiesia, do której wprowadzono dane z ostatniego badania?
Przed każdym użyciem, zawiesia należy poddać kontroli optycznej pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń lub objawów zużycia.
Konserwacja zawiesi łańcuchowych
Norma EN 818 podaje istotne wskazówki dotyczące stanu zawiesia, który kwalifikuje je do wymiany np.:
. zawiesie nie nadaje się do dalszego użytkowania, jeśli brak jest zawieszki identyfikacyjnej o jego nośności lub jeśli niezbędne informacje nie są umieszczone bezpośrednio na elemencie zawiesia.
W razie stwierdzenia jednej z poniższych usterek zawiesie należy natychmiast wycofać z użytkowania:
. oznaczenia zawiesia są nieczytelne
. elementy zawiesia są zdeformowane
. łańcuch uległ rozciągnięciu (wydłużenie trwałe)
. nastąpiło zużycie łańcucha w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości graniczne (dopuszcza się zmniejszenie grubości nominalnej do 90%, przy czym d jest wartością średnią dwóch pomiarów średnicy przeprowadzonych w płaszczyznach prostopadłych do siebie)
. wystąpiły mikropęknięcia, rowki, nadmierna korozja, skręcenia lub wygięcia ogniw itp.
. nastąpiły rozgięcia haków świadczące o wystąpieniu przeciążenia
Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione. W kwestii odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi badaniami (który nie powinien przekraczać 12 miesięcy), należy wziąć pod uwagę częstotliwość używania zawiesi. Przy częstym stosowaniu, odstępy pomiędzy kolejnymi kontrolami powinny być odpowiednio krótsze. Zapisy z powyższych kontroli powinny być przechowywane.

 

FIRMA | MAPA SERWISU | KONTAKT | ©2003 CONNECTOR Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Żadna część tych stron: grafika, opisy i inne nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub inny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, umieszczaniem w Internecie lub przy użyciu innych mediów bez zgody,