Zawiesia pasowe poliestrowe

Zawiesia: PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE

small logo

Zawiesia pasowe 2 warstwowe: zielone-DOR 2T, brązowy-DOR 6T, niebieski DOR-8TZawiesia pasowe zgodne z normą PN-EN 1492-1:2002

Zawiesia te są lekkie, miękkie i elastyczne, temperatura pracy pasów od -40°C do +100°C. Współczynnk bezpieczeństwa wynosi 7. Odporne są na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.
  Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonywana jest poliesteru (PES). Dalszy podział zawiesi pasowych jest prowadzony ze względu na liczbę warstw i cięgien występujących w zawiesiu.
  Jako zakończenie zawiesi, stosuje się w zależności od potrzeb wszelkiego rodzaju haki, szakle, ogniwa bądź uchwyty specjalistyczne.

 Kolor pasa i ilość pasków określa jego znamionową wytrzymałość. Podwyższać wytrzymałość zawiesia można szyjąc go z kilku warstw pasa o kreślonej wytrzymałości. Na zdjęciu prezentowanym poniżej można zobaczyć porównanie pasów w poszczególnych kolorach, a w tabeli odczytać ich wymiary (Pas fioletowy na zdjęciu o wymiarach 30mm na 3,5mm).

porównanie szerokości pasów PES wykorzystywanych do budowy zawiesi

Kolor pasa

Nośność w lini prostej
jednej warstwy
[kG]

Szerokość pasa x grubość
[
mm]

Fioletowy

500

30 x 3,5
50 x 3

Zielony

1000

60 x 3,5

Żółty

1500

90 x 3,5

Szary

2000

120 x 3,5

Czerwony

2500

150 x 3,5

Brązowy

3000

180 x 3,5

Niebieski

4000

240 x 3,5

Pomarańczowy

5000

300 x 3,5

   Parametrem charakterystycznym zawiesia pasowego jest jego długość L oraz DOR (Dopuszczalne Obciążenie Robocze) czyli nośność określana dla poszczególnych przypadków pracy zależnych od sposobów mocowania ładunku.

 Tabela współczynników nośności w zależności od warunków pracy - układu cięgien

sposoby
podwieszenia

Podwieszenie zawiesia pasowego w lini prostej podwieszenie zawiesia pasowego obwiązanie podwieszenie pasa podwójna na U Zawiesie pasowe podwieszenie podwójne z kątem do 45 Zawiesie pasowe podwieszenie podwójne z kątem od 45 do 60

kąt

-
-
do 7°
do 45°
45°-60°

współczynnik

1,0
0,8
2,0
1,4
1,0

sposoby
podwieszenia

podwiesznie na dwóch pasach w lini prostej z kątem miedzy pasami do 90 podwiesznie na dwóch pasach obwiazane z kątem miedzy pasami do 90 podwiesznie na dwóch pasach w lini prostej z kątem miedzy pasami od 90 do 120 podwiesznie na dwóch pasach obwiazane z kątem miedzy pasami od 90 do 120

kąt

do 45°
do 45°
45°-60°
45°-60°

współczynnik

1,4
1,12
1,0
0,8

oznakowanie zawiesia pasowego

Na podstawie współczynników układu cięgien możemy obliczyć nośność zawiesia wykonanego z pasa w danym kolorze w określonych warunkach pracy (sposób podwieszania) poprzez pomnożenie: wytrzymałości jednostkowej danego pasa razy ilość warstw razy współczynnik. Parametry o których mowa są umieszczane na metce pasa co pokazano na zdjęciu umieszczonym obok (Zawiesie jednocięgnowe dwuwarstwowe z pasa zielonego). Udźwigi dla poszczególnych kolorów oraz różnych wykonań zawiesi pasowych pokazano w tabelach zamieszczonych poniżej.(1 i 2-warstwy oraz dla dwu różnych sposobów podwieszenia).

 

ochrony na zawiesia pasowe

Przy podnoszeniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające z PVC (silikonowa), taśmy poliestrowej lub DOLEX. Ochrona PVC (polichlorek winylu) - zdjęcie z lewej strony, górne prawe to dolex a dolne prawe to z taśmy polestrowej. Parametrem jest długość ochrony i szerokość dobrana odpowiednio do szerokości pasa i długości odcinka na którym ma nastąpić zabezpieczenie.

TYP: ZPP-1
Szyte jest z jednej warstwy pasa.

zawiesie pasowe zakończone pętlami jednowarstwowe

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

podwójna U

Fioletowy

500

1000

Zielony

1000

2000

Żółty

1500

3000

Szary

2000

4000

Czerwony

2500

5000

Brązowy

3000

6000

Niebieski

4000

8000

Pomarańczowy

5000

10000

 

TYP: ZPP-2
Szyte jest z dwu warstw pasa.

zawiesie pasowe zakończone pętlami dwuwarstwowe

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

podwójna U

Fioletowy

1000

2000

Zielony

2000

4000

Żółty

3000

6000

Szary

4000

8000

Czerwony

5000

10 000

Brązowy

6000

12 000

Niebieski

8000

16 000

Pomarańczowy

10 000

20 000

 

TYP: ZPO-1
Szyte jest z jednej warstwy pasa.

zawiesie pasowe o obwodzie zamkniętym jednowarstwowe

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

podwójna U

Fioletowy

1000

2000

Zielony

2000

4000

Żółty

3000

6000

Szary

4000

8000

Czerwony

5000

10 000

Brązowy

6000

12 000

Niebieski

8000

16 000

Pomarańczowy

10 000

20 000

 

TYP: ZPO-2
Szyte jest z dwu warstw pasa.

zawiesie pasowe o obwodzie zamkniętym dwuwarstwowe

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

podwójna U

Fioletowy

2000

4000

Zielony

4000

8000

Żółty

6000

12 000

Szary

8000

16 000

Czerwony

10 000

20 000

Brązowy

12 000

24 000

Niebieski

16 000

32 000

Pomarańczowy

20 000

40 000

 

TYP: DP-1 i DP-2
Jędnocięgnowe zakończone ogniwami, dwuwarstwowe.

zawiesie pasowe jednocięgnowe zakończone ogniwami

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

podwójna U

Fioletowy

1000

2000

Zielony

2000

4000

Żółty

3000

6000

Szary

4000

8000

Czerwony

5000

10 000

Brązowy

6000

12 000

Niebieski

8 000

16 000

Pomarańczowy

10 000

20 000

 

TYP: ZPH-1
Szyte jest z dwu warstw pasa.

zawiesie paswe zakończone hakiem - jednocięgnowe

Kolor pasa

Nośność w kG

prosta

opasanie

Fioletowy

1000

800

Zielony

2000

1600

Żółty

3000

2400

Szary

4000

3200

Czerwony

5000

4000

Brązowy

6000

4800

Niebieski

8000

6400

Pomarańczowy

10 000

8000

 

TYP: ZPH-2
Szyte jest z dwu warstw pasa.

zawiesie pasowe dwucięgnowe zakończone hakami

Kolor pasa

Nośność w kG

do 45°

do 60°

Fioletowy

1400

1000

Zielony

2800

2000

Żółty

4200

3000

Szary

5600

4000

Czerwony

7000

5000

Brązowy

8400

6000

Niebieski

11 200

8000

Pomarańczowy

14 000

10 000

 

TYP: ZPH-3 i ZPH-4
Szyte są z dwu warstw pasa. Współczynnik układu cigien jest taki sam dla tych dwu typów i wynosi odpowiednio dla kąta β do 45° 2,1 oraz β od 45° do 90° 1,5. Zgodnie z normą zakłada się że w zawiesiach trzy- i czterocięgnowych są trzy cięgna nośne (wynika to z możliwego rozkładu sił podczas podnoszenia).

zawiesie pasowe trzycięgnowe zakończone hakami ZPH3
zawiesie pasowe czterocięgnowe zakończone hakami ZPH4

Kolor pasa

Nośność w kG

do 45°

do 60°

Fioletowy

2100

1500

Zielony

4200

3000

Żółty

6300

4500

Szary

8400

6000

Czerwony

10 500

7500

Brązowy

12 600

9000

Niebieski

16 800

12 000

Pomarańczowy

21 000

15 000

 

Dopuszczalne obciążenie robocze osprzętu, tj. ogniw łączących szakli, haków itp., powinno być co najmniej równe obciążeniu cięgna, do którego jest zamocowane, a dla ogniwa zbiorczego - co najmniej równe DOR (WLL) zawiesia. W przeciwnym przypadku należy zredukować udźwig do udźwigu najsłabszego elementu.
Inne zakończenia poza przedstawionymi na rysunkach również są dostępne.
Przed użyciem należy sprawdzić: czy pas nie jest uszkodzony, czy pasy nie są poskręcane.
Na pasach nie wolno wiązać zadnych węzłów.
Chronić pasy przed ostrymi krawędziami i obtarciem poprzez zastosowanie nakładek krawędziowych i rękawów ochronnych.
Unikać gwałtownego ładowania i podnoszenia.
Nie przeciągać ładunku po pasach.
Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić pasy , wyłaczając z dalszej eksploatacji te, które mają widoczne uszkodzenia.

Zastosowania pasów:

wodowanie za pomocą dwóch jednowarstwowych pasów o DOR=4t i l=12m ze znacznikami środka Zawiesie pasowe i ochroną z dolex 2 x 0,5m

FIRMA | MAPA SERWISU | KONTAKT | ©2003 CONNECTOR Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Żadna część tych stron: grafika, opisy i inne nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub inny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, umieszczaniem w Internecie lub przy użyciu innych mediów bez zgody,