Zawiesia linowe

Zawiesia: PASOWE LINOWE ŁAŃCUCHOWE

small logo

liny do zawiesi linowychZawiesia linowe z lin stalowych zgodne z normą PN-EN 13414

Zawiesia te charakteryzują się uniwersalnością, trwałością i dużym zakresem Dopuszczalnych Obciążeń Roboczych.
  Podstawowa cześć zawiesia (cięgno) wykonane jest z elastycznej, ocynkowanej liny stalowej. Podział zawiesi linowych jest prowadzony ze względu na liczbę cięgien występujących w zawiesiu oraz sposoby zakończenia zawiesia.
  Zawiesia linowe mogą być zaciskane tulejami aluminiowymi lub zaplatane. Zawiesia te spełniają przepisy aktualnej Dyrektywy Maszynowej WE.

Zawiesia linowe jednocięgnowe
Oznaczenia zawiesi

zawiesie linowe jednocięgnowe

Średnica liny
Ø [mm]

Udźwig (DOR)
[t]

8

0,700

9

0,850

10

1,05

11

1,30

12

1,55

13

1,80

14

2,12

16

2,70

18

3,40

20

4,35

22

5,20

24

6,30

26

7,20

28

8,40

32

11,0

36

14,0

40

17,0

44

21,0

48

25,0

52

29,0

56

33,5

60

39,0

 

Zawiesia linowe dwucięgnowe
Oznaczenie zawiesi

zawiesie linowe dwucięgnowe
 

Średnica liny
Ø [mm]

Udźwig (DOR)
[t]

rys. pomiaru kąta

Kąt rozwarcia

0° ≤ β ≤ 45°

45° < β ≤ 60°

8

0,950

0,700

9

1,2

0,850

10

1,50

1,05

11

1,80

1,30

12

2,12

1,55

13

2,50

1,80

14

3,00

2,12

16

3,85

2,70

18

4,80

3,40

20

6,00

4,35

22

7,20

5,20

24

8,80

6,30

26

10,0

7,20

28

11,8

8,40

32

15,0

11,0

36

19,0

14,0

40

23,5

17,0

44

29,0

21,0

48

35,0

25,0

52

40,0

29,0

56

47,0

33,5

60

54,0

39,0

 

Zawiesia linowe trzycięgnowe
Oznaczenie zawiesi

zawiesie linowe trzycięgnowe

Średnica liny
Ø [mm]

Udźwig (DOR)
[t]

rys. pomiaru kąta

Kąt rozwarcia

0° ≤ β ≤ 45°

45° < β ≤ 60°

8
1,50
1,05
9
1,80
1,30
10
2,25
1,60
11
2,70
1,95
12
3,30
2,30
13
3,85
2,70
14
4,35
3,15
16
5,65
4,20
18
7,20
5,20
20
9,00
6,50
22
11,0
7,80
24
13,5
9,40
26
15,0
11,0
28
18,0
12,5
32
23,5
16,5
36
29,0
21,0
40
36,5
26,5
44
44,0
31,5
48
52,0
37,0
52
62,0
44,0
56
71,0
50,0
60
81,0
58,0

 

Zawiesia linowe czterocięgnowe
Oznaczenie zawiesi

zawiesie linowe czterociegnowe

Średnica liny
Ø [mm]

Udźwig (DOR)
[t]

rys. pomiaru kąta

Kąt rozwarcia

0° ≤ β ≤ 45°

45° < β ≤ 60°

8
1,50
1,05
9
1,80
1,30
10
2,25
1,60
11
2,70
1,95
12
3,30
2,30
13
3,85
2,70
14
4,35
3,15
16
5,65
4,20
18
7,20
5,20
20
9,00
6,50
22
11,0
7,80
24
13,5
9,40
26
15,0
11,0
28
18,0
12,5
32
23,5
16,5
36
29,0
21,0
40
36,5
26,5
44
44,0
31,5
48
52,0
37,0
52
62,0
44,0
56
71,0
50,0
60
81,0
58,0

 

Zawiesia linowe o obwodzie zamkniętym
Oznaczenie zawiesi

zawiesie linowe o obwodzie zamkniętym

Średnica liny
Ø [mm]

Udźwig (DOR)
[t]

8

1,10

10

1,70

12

2,50

13

2,90

14

3,30

16

4,35

18

5,65

20

6,90

22

8,40

24

10,00

26

11,80

28

13,50

32

18,00

36

22,50

40

28,00

44

33,50

48

40,00

52

47,00

56

54,00

60

63,00

 

Dopuszczalne obciążenie robocze osprzętu, tj. ogniw łączących szakli, haków itp., powinno być co najmniej równe obciążeniu cięgna, do którego jest zamocowane, a dla ogniwa zbiorczego - co najmniej równe DOR (WLL) zawiesia. Inne zakończenia poza przedstawionymi na rysunkach również są dostępne.

 

FIRMA | MAPA SERWISU | KONTAKT | ©2003 CONNECTOR Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Żadna część tych stron: grafika, opisy i inne nie może być kopiowana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub inny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, umieszczaniem w Internecie lub przy użyciu innych mediów bez zgody,